• ggz-centraal
  GGz Centraal

psychiater kinder & jeugd

Geplaatst op: 08-11-2017

  Bent u een geregistreerde kinder- en jeugdpsychiater die affiniteit heeft met een organisatie die zich verder wil ontwikkelen tot een moderne, specialistische, topvoorziening? Solliciteer dan op deze vacature psychiater kinder- en jeugdpsychiatrie in Almere.Fornhese heeft een team kinder- en jeugdpsychiaters ...

  Regio: Almere
  Vakgebied: Medici Gedragswetenschappen
  Opleidingsniveau: WO
  Aantal uren per week: 36 uur

  Wat ga je doen?
  Bent u een geregistreerde kinder- en jeugdpsychiater die affiniteit heeft met een organisatie die zich verder wil ontwikkelen tot een moderne, specialistische, topvoorziening? Solliciteer dan op deze vacature psychiater kinder- en jeugdpsychiatrie in Almere.

  Fornhese heeft een team kinder- en jeugdpsychiaters die verantwoordelijk zijn voor de psychiatrische zorgverlening in Flevoland en Gooi en Vechtstreek en een team dat verantwoordelijk is voor de psychiatrische zorgverlening in de regio Eemland en Noord- West Veluwe.
  De verdeling van taken van kinder- en jeugdpsychiaters geschiedt in collegiaal overleg binnen deze teams. Tevens zult u, afhankelijk van uw competenties en belangstelling, op beleidsmatig terrein samen met collega-psychiaters betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie op de werklocatie en in de RVZe.

  In nauw overleg met collega kinder- en jeugdpsychiaters en het hoofd bedrijfsvoering draagt u zorg voor afstemming in de werkzaamheden van de behandeling en het beleid. U zorgt mede voor een optimaal behandelmilieu uitgaande van de behandelprogramma?s, de vraagstelling van patiënten en ouders/verzorgers en de behandeldoelen.

  Wat heb je nodig?

  • zowel ervaren als zojuist afgestudeerde kinder- en jeugdpsychiaters nodigen wij uit om te solliciteren;
  • u heeft belangstelling voor beleidsmatige aspecten, zoals het mede ontwikkelen van nieuwe concepten in samenwerking met ketenpartners;
  • u bent een stevige professional die in staat is de integratie van het behandelproces adequaat te initiëren en te begeleiden.

  Wat mag je verwachten?

  • wij bieden bij deze vacature van psychiater kinder- & jeugdpsychiatrie een contract voor 28-36 uur per week voor onbepaalde tijd. 
  • het salaris is conform de CAO GGZ, AMS regeling.
  • wij kennen een actief scholingsbeleid en bieden uitstekende, flexibele arbeidsvoorwaarden. U kunt deze vinden op onze website.
  • referentiecheck en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een onderdeel van onze selectieprocedure.

  Waar ga je werken?
  Fornhese en Emerhese vormen een resultaat verantwoordelijke zorgeenheid (RVZe) binnen GGz Centraal. Fornhese heeft kinder- en jeugdpsychiatrische voorzieningen in de regio?s Oostelijk-Utrecht, Flevoland en de Veluwe Vallei. Emerhese is het behandelexpertisecentrum voor volwassenen met een autisme spectrum stoornis in Amersfoort. GGz Centraal bestaat uit meerdere RVZe?s, een opleidingsinstituut en ondersteunende vakcentra.
   
  De komende jaren zullen de verschillende onderdelen van Fornhese verder samenwerken en integreren op behandel- en bedrijfsmatig niveau. Fornhese biedt  specialistische geneeskundige jeugd GGZ ( kinder- en jeugdpsychiatrie) en heeft een bovenregionale essentiële functie in de zorg voor kinderen en jeugdigen. Een en ander inclusief de functies in het kader van de wet BOPZ en de spoedeisende  psychiatrische zorg.
   
  Fornhese is georganiseerd in regioteams met een bovenregionale borging van de transmurale en spoedeisende zorg. Teams worden aangestuurd door een specialist ( kinder- en jeugdpsychiater of klinisch psycholoog). Er wordt intensief samengewerkt met zorgaanbieders in de jeugdzorg en de volwassenenpsychiatrie, de lokale overheden en het onderwijs.
  De specialisten en generalisten van Fornhese hebben waar mogelijk ook taken in het brede veld van de jeugdhulp, waarbij het doel is om dit veld te versterken met kinder- en jeugdpsychiatrische kennis en kunde.
   
  Fornhese participeert in Centra voor Jeugd en gezin, de Zorg Advies Teams, specialistische ondersteuning huisarts.

  Solliciteren
  Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie over deze vacature van psychiater kinder- & jeugdpsychiatrie? Neem dan contact op met Arnold Allertz (directeur behandelzaken Fornhese) bereikbaar via telefoonnummer 06- 535 93 662) of Margreet van Lookeren Campagne (hoofd behandelprogramma Flevoland) bereikbaar via telefoonnummer 036- 5383250.
   
  Wilt u solliciteren? Stuur dan uw CV en brief met motivatie via het onderstaande sollicitatieformulier ter attentie van de heer Allertz.
    
  Uitgebreide informatie over de sollicitatieprocedure kunt u vinden op werkenbijggzcentraal.nl.

  Reageren kan tot 24-02-2018.

  Naar boven