ANIOS Psychiatrie

Geplaatst op: 17-10-2018

  Stichting De Hoop
  De Hoop ggz is een evangelische ggz-instelling  met een breed zorgaanbod. De Hoop helpt jaarlijks vele honderden kinderen, tieners en volwassenen. Werken bij De Hoop betekent je geloof integreren met je werk. Er werken bij De Hoop christenen afkomstig uit verschillende kerken. Elke medewerker leeft vanuit een persoonlijke relatie met de Here Jezus als Verlosser en beleeft zijn werk als dienst in het koninkrijk van God. Als ANIOS verslavingsgeneeskunde werk je mee aan de missie van De Hoop ‘Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt (Spreuken 24:11).

  Voor de Kliniek Psychiatrie en DD zoeken wij een

  ANIOS Psychiatrie

  De afdeling
  Binnen de kliniek Psychiatrie en DD behandelen we mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, al dan niet in combinatie met drugsgebruik. De afdeling heeft 22 bedden, die zijn verdeeld over 2 leefgroepen. Het behandel- en begeleidingsteam bestaat uit ongeveer 25 enthousiaste medewerkers.

  Primaire doel van de behandeling  is het terugdringen van de psychiatrische symptomen, middels diagnostische, medicamenteuze, structurerende en beschermende interventies. Daarnaast richt de begeleiding op het behoud of herstel van het rolfunctioneren, middels een activerend dagprogramma binnen een veilig en ontspannen leefklimaat.

  Wij streven in onze hulpverlening naar een zorgvuldige, verzorgde, zorgzame en bezorgde manier van hulpverlening.

  De functie
  Als ANIOS Psychiatrie stelt u, onder regie en supervisie van een psychiater, het klinisch behandelplan op en voert deze in multidisciplinair verband uit. De volgende taken behoren tot het pakket van de ANIOS Psychiatrie:

  • Onderzoek en behandeling van psychiatrische problemen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek
  • Multidisciplinaire samenwerking binnen de klinische behandelsetting
  • Samenwerking met interne en externe verwijzers en contactpersonen
  • Deelname aan diverse overlegvormen
  • Deelname aan bereikbaarheidsdiensten voor alle afdelingen van De Hoop ggz

  Voor deze functie geldt:

  • Arbeidsvoorwaarden en salaris conform cao ggz
  • Vergoeding bereikbaarheidsdienst
  • Eindejaarsuitkering

  Het profiel
  We zijn op zoek naar iemand die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Een christelijke identiteit
  • Een persoonlijke verbondenheid met de missie en doelgroep van de Hoop ggz
  • Een BIG registratie
  • Sociaal vaardig, zowel naar patiënten als naar collega’s

  Interesse?
  Je sollicitatie kun je sturen naar dhr. J. Wiersma via j.wiersma@dehoop.org.
  Voor meer informatie kun u contact leggen met dr. K. Markus, psychiater, of dhr. J. Wiersma, afdelingsmanager via mail of 078-6111111.

  Naar boven