• umc-groningen
  UMC Groningen

Promovendus ?Overbelastingsklachten bij mensen met ??n functionele hand?

Geplaatst op: 28-01-2019

  Werkomgeving
  Je wordt aangesteld als promovendus bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMCG. Je maakt deel van een enthousiaste, multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich bezig houdt met extremiteiten, pijn en beperkingen (EXPAND). Naast onderzoek is de afdeling actief betrokken bij maatschappelijke initiatieven / publieksvoorlichting. Er is bovendien veel wisselwerking tussen de afdeling Revalidatiegeneeskunde in Groningen en diverse revalidatie-afdelingen in het land. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG. Je sluit je aan bij de Research School Share (waarbinnen een PhD-trainingsprogramma gevolgd wordt) en valt onder de Graduate School Medical Sciences van het UMCG. Het promotietraject volgt het Promotiereglement van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Functiebeschrijving
  Voor dit project zoeken we een promovendus die gaat onderzoeken wat de oorzaken zijn van overbelastingsklachten bij mensen met één functionele hand, door een amputatie of zenuwletsel van de arm (plexus brachialis letsel). De resultaten zullen worden gebruikt om een interventie te ontwikkelen voor de behandeling van overbelastingsklachten, specifiek gericht op mensen met één functionele hand.

  Uit eerder onderzoek van onze onderzoeksgroep blijkt dat overbelastingsklachten veelvuldig voorkomen bij mensen met een amputatie of zenuwletsel van de arm. Mogelijke oorzaken zijn het zeer intensieve gebruik van de gezonde arm en het gebruik van compensatiebewegingen bij de uitvoering van dagelijkse handelingen, inclusief werk. De overbelastingsklachten veroorzaken beperkingen en zijn ook daarom belangrijk om te behandelen. Voor het ontwikkelen van een behandelmethode is het belangrijk om meer te weten over de oorzaken van de overbelastingsklachten.

  Hypothese 1: De overbelastingsklachten worden veroorzaakt door intensief gebruik van de niet-aangedane arm. Intensief gebruik van spieren leidt tot microtrauma?s en inflammatie, wat bij onvoldoende herstel kan leiden tot weefselschade en vermindering van spierkracht. We willen dit testen in een case-control studie, door EMG-analyse met een spiervermoeidheidsprotocol van de niet-aangedane arm bij mensen met en zonder amputatie of zenuwletsel.

  Hypothese 2: De overbelastingsklachten worden veroorzaakt door compensatiebewegingen. Om tweehandige taken eenhandig te doen, zijn compensatiebewegingen soms nodig. Deze compensatiebewegingen willen we in kaart brengen in ons motion-lab, maar ook op de werkvloer, door bewegingen van mensen met een armamputatie te vergelijken met hun tweehandige collega?s.

  Ook zal de promovendus onderzoek doen naar de rol van centrale sensitisatie in deze populatie. Centrale sensitisatie is een proces waarbij door veranderingen in eigenschappen van het zenuwstelstel chronische pijn ontstaat of blijft bestaan, ondanks dat de oorspronkelijke stimulus al verdwenen is. Deze oorzaak van chronische pijn wordt op een andere manier behandeld, en daarom is het belangrijk om te weten in hoeverre centrale sensitisatie een rol speelt bij het ontstaan en in stand houden van chronische pijnklachten ten gevolge van overbelasting. Er zijn verschillende testmethodes voor het onderzoeken van centrale sensitisatie en deze worden in het onderzoek geïntegreerd.

  Als promovendus ben je verantwoordelijk voor:
  • Het uitwerken en uitvoeren van het project (incl. METC aanvraag) volgens de projectaanvraag
  • Samenwerking tussen alle belanghebbenden, in het bijzonder de mensen met een amputatie of zenuwletsel van de arm, en zorgprofessionals
  • Het databeheer, de dataverwerking en de (statistische) analyse
  • Het schrijven van wetenschappelijke publicaties op basis van de verkregen uitkomsten
  • Het schrijven van een proefschrift met de genoemde publicaties als onderdeel, leidend tot een succesvolle promotie in vier jaar
  • Het presenteren van de verkregen uitkomsten tijdens (inter)nationale bijeenkomsten, inclusief publiekslezingen voor het brede publiek
  • Het organiseren van een symposium over de studieresultaten
  Wat vragen wij
  • Een afgeronde masteropleiding in een relevante richting, zoals gezondheidswetenschappen, fysiotherapiewetenschappen, bewegingswetenschappen of geneeskunde
  • Affiniteit met het onderwerp
  • Ervaring met multidisciplinair samenwerken
  • Kennis van statistische analyse en statistische software
  • Ervaring met of affiniteit met bewegingsanalyses en EMG
  • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels
  • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke teksten in de Engelse taal
  Competenties
  • Analytisch denkvermogen
  • Goed kunnen plannen en organiseren
  • Goed kunnen samenwerken
  • Proactieve en pragmatische werkhouding
  • Oplossingsgericht
  • Besluitvaardig
  • Systematisch en accuraat werken, goed in datamanagement
  Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

  Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

  Wat bieden wij
  De datum van indiensttreding is 1 april 2019. Het betreft een 80% dienstverband (100% is 36 uur) voor de tijdelijke duur van het promotietraject (48 maanden) met een tussentijdse evaluatie (go/no go) na 12 maanden.

  Je salaris bedraagt maximaal € 2.357,- bruto per maand in het eerste jaar tot € 3.020,-bruto per maand in het laatste jaar (schaal PRO), op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

  De projectaanvraag kun je opvragen bij mw. D.M. Aaanen, e-mail: d.m.aanen@umcg.nl

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met:
  mw. prof. dr. C.K. van der Sluis, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, telefoonnummer (050) 361 2295 e-mail: c.k.van.der.sluis@umcg.nl (niet gebruiken om te solliciteren)
  dhr. prof. dr. M.F. Reneman, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, telefoonnummer (050) 361 7723 e-mail: m.f.reneman@umcg.nl (niet gebruiken om te solliciteren)

  Links
  Over het UMCG
  Welkom in Groningen

  Solliciteren
  Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
  www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).
  Naar boven