Lentis

Directe werkgever

  Lentis is een GGZ-organisatie in Groningen en een stukje Drenthe. Uitgangspunt voor onze organisatie is dat we één concern zijn met zorggroepen en centrale ondersteunende diensten. Tussen zorggroepen en diensten is sprake van een klant-leveranciersrelatie. De afspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Centrale diensten hebben naast de faciliterende rol ook een ontwikkel en bewakende rol van de vastgestelde strategische kaders voor de onderliggende beleidsdomeinen.

  In ons concern hebben we:

  • een slagvaardig en daadkrachtig bestuur, gekoppeld aan een strakke planning- en controlcyclus
  • een cultuur waarin directeuren en managers elkaars kennis en netwerken benutten en gericht zijn op het elkaar laten scoren
  • een cultuur waarin leidinggevenden zorgen voor een uitdagend en inspirerend werkklimaat en medewerkers aanspreken op hun feitelijke prestaties en verantwoordelijkheden.

  De verschillende zorggroepen zijn:

  Linis > Linis is er voor volwassenen tot 65 jaar die door aanhoudende en ingewikkelde psychische of psychiatrische problematiek voor langere tijd kwetsbaar zijn. Wij bieden samenhangende behandeling, begeleiding en concrete ondersteuning. Zo willen we onze patienten helpen optimaal te functioneren naar hun eigen mogelijkheden.

  Jonx > Jonx is er voor kinderen en jongeren. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten en  problemen die zich bij kinderen en jongeren voor kunnen doen. Wij helpen met adviezen, diagnostiek, behandeling en begeleiding en dragen bij aan effectieve oplossingen van de klachten en problemen.

  Dignis > Dignis is er voor ouderen. Dignis ondersteunt mensen:
  • die problemen hebben met en vragen hebben over het ouder worden;
  • met psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen die ontstaan bij of als gevolg van het ouder worden.

  Welnis > Welnis biedt hulp aan jongeren en volwassenen die hun problemen de baas willen worden of gedurende een bepaalde tijd gehinderd worden in hun leven doordat ze bv:
  • zich angstig voelen, somber, gespannen of voortdurend moe zijn
  • niet meer goed in staat zijn hun gedachten te ordenen, keuzes te maken of het leven te organiseren
  • ontevreden zijn over zichzelf, of over het contact met naasten of op het werk
  Welnis leert mensen door middel van deskundige hulp effectief met hun problemen om te gaan en hun klachten de baas te worden.

  Forint > Forint is er voor mensen die complexe en vaak langdurige psychiatrische problemen hebben en als gevolg daarvan delictgedrag of ander grensoverschrijdend gedrag vertonen of dreigen te vertonen, dat overlastgevend of bedreigend is voor de directe omgeving en samenleving.

Huidige vacatures:

 • Lentis heeft momenteel geen vacatures op Artsenvacaturebank.
  Naar boven