Scheper Ziekenhuis

Directe werkgever

  Leveste is een ambitieuze en vooruitstrevende zorgorganisatie in Zuidoost-Drenthe. We hebben een breed aanbod aan diensten op het gebied van verpleging, verzorging, wonen, maatschappelijke opvang, onderzoek, diagnostiek en behandeling. Met meer dan 3.600 medewerkers zijn we een krachtige speler in de gezondheidszorg.

  Leveste bestaat uit een algemeen ziekenhuis (divisie Cure) en verpleeghuizen, gespecialiseerde zorginstellingen, een groot aantal woonzorgcentra en een instelling voor maatschappelijke opvang (crisis- en vrouwenopvang). Deze laatsten vormen de divisie Care. Al deze instellingen staan ten dienste van de inwoners van Zuidoost Drenthe. Circa 250.000 inwoners vanuit de gemeentes Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen maken gebruik van deze diensten.

  Divisie Cure
  De divisie cure is beter bekend als het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Dit Ziekenhuis verleent met ruim 1700 medewerkers en meer dan 100 medisch specialisten zorg aan patiënten in de regio Zuidoost Drenthe. Het combineert reguliere ziekenhuiszorg en huisartsenondersteuning met enkele bovenregionale / landelijke functies. Het ziekenhuis beschikt over 381 bedden en is daarmee het grootste ziekenhuis van Drenthe.

  Jaarlijks zijn er ongeveer 23.000 opnames (inclusief dagbehandeling) en worden de poliklinieken meer dan 182.000 keer door patiënten bezocht. Het Scheperziekenhuis is een van de 16 ziekenhuizen die meedoen in het landelijke project ”Sneller beter”. Doelstelling van dit project is transparantie, doelmatigheid en de kwaliteit van de curatieve zorg aantoonbaar te verbeteren.

  Efficiënt organiseren van de electieve zorg is een belangrijke financiële pijler voor het ziekenhuis. Daarmee zijn financiële middelen voorhanden om de overige ambities van het ziekenhuis op het gebied van de urgente, acute en complexe electieve zorg te realiseren In de divisie Cure werken we volgens de CAO Ziekenhuizen en voor Medisch Specialisten volgens de AMS.

  Divisie Care
  De divisie care bestaat uit een verpleeghuis, zes woon- en zorgcentra, een gespecialiseerde zorginstelling en maatschappelijke opvang. Met ruim 1700 medewerkers biedt zij een breed pakket aan zorgproducten in verschillende markten. De divisie staat voor een klantgerichte en servicegerichte benadering van cliënten in een groot aantal zorginstellingen in de regio.

  Het verpleeghuis biedt zorg aan cliënten met psychogeriatrische klachten en/of met ernstige lichamelijke beperkingen die veelal intensieve zorg of revalidatie nodig hebben. Er is capaciteit voor 240 vaste bewoners en verder zijn er twintig plaatsen beschikbaar voor dagbehandeling.

  De woon- en zorgcentra leveren een flexibel pakket aan zorg, diensten en voorzieningen aan ouderen die direct verbonden zijn met de centra of in de directe omgeving wonen. De centra hebben capaciteit voor 573 bewoners en verder beschikken zij over 532 aan-/inleunwoningen.

  De gespecialiseerde zorginstelling beschikt over 130 plaatsen voor verpleging, verzorging en begeleiding aan cliënten die vanwege hun meervoudige zorgproblematiek geen op maat afgestemde hulp kunnen krijgen in de reguliere zorginstellingen. De maatschappelijke opvang biedt plaats aan mensen die in een crisissituatie verkeren en geen dak meer boven hun hoofd hebben. In de divisie Care werken we volgens de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Huidige vacatures:

 • Scheper Ziekenhuis heeft momenteel geen vacatures op Artsenvacaturebank.
  Naar boven