ViVa! Zorggroep

Directe werkgever

  ViVa! Zorggroep biedt als betrouwbare zorgverlener een breed pakket aan van zorgdiensten en zorgproducten voor iedere levensfase. Van thuiszorg tot wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis, van gezondheidsvoorlichting tot zorg en ondersteuning aan jonge kinderen. In een groeiend aantal wijkcentra bieden we een wijkgerichte combinatie van zorg en welzijnsdiensten.
  Bij ons staat persoonlijke aandacht voor de cliënt voorop. Met ruim 4000 gemotiveerde medewerkers levert ViVa! Zorggroep professionele zorg. Zorg die bij cliënten past en waar cliënten op kunnen vertrouwen. Wijkgericht werken is  ingevoerd. Doel is dat cliënten zolang mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen.  Alle activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en dienstverlening worden dicht bij de cliënt, ‘in de wijk’, georganiseerd en vormen zo een toegankelijk en samenhangend geheel.
  De ViVa! Zorggroep neemt deel aan het UNO, het universitair netwerk met de VU.

  Behandeling Consultatie & Advies (BC&A)
  Wijkgerichte zorg impliceert het aanbieden van geïntegreerde zorg- en dienstverlening op wijkniveau. Doel is dat alle activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en dienstverlening dicht bij de cliënt, georganiseerd worden en zo een toegankelijk en samenhangend geheel vormen.
  Functies binnen de BC&A zijn: observatie, diagnostiek, behandeling, begeleiding, informatie en advies, preventie en vroegsignalering, scholing en deskundigheidsbevordering, consultatie en coördinatie.
  BC&A bestaat uit gespecialiseerde medewerkers te weten: eerste geneeskundige, specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen in opleiding, doktersassistenten, fysiotherapeuten, therapie assistent, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, (GZ)psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, vaktherapeuten, casemanagers, thuisbegeleiding en  gespecialiseerde verpleegkundigen. De doelgroep is voornamelijk de ouder wordende mens. De BC&A wordt zelfsturend onder leiding van een resultaatverantwoordelijk teamcoach en een dienstverlenend manager.
  Het team artsen bestaat uit 14 geregistreerde SOG en 2 AIOS’en. Voor het team zijn het gezamenlijk invulling geven aan verantwoordelijkheden, collegialiteit, goede afstemming, elkaar steunen en een goede werksfeer belangrijke waarden. Het team heeft wekelijks overleg met elkaar. De behandeldienst werkt met het digitale patiëntendossier Ysis.

Huidige vacatures:

 • ViVa! Zorggroep heeft momenteel geen vacatures op Artsenvacaturebank.
  Naar boven