Coördinerend Ouderenarts

  Onze opdrachtgever is een regionaal georiënteerde zorginstelling in de provincie Noord-Brabant

  Voor deze organisatie  zoeken wij een ervaren specialist ouderengeneeskunde met relevante werkervaring voor een functie als Coördinerend Ouderenarts. 

  De nieuwe collega wordt verantwoordelijk voor het medisch en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Dit betekent dat hij of zij op de hoogte is van alle zorginhoudelijke dossiers, toeziet op beleidsontwikkelingen en daar initiatieven in neemt. De Coördinerend Ouderenarts vertegenwoordigt de organisatie in beleidsvormende organen, commissies, werkgroepen, stuurgroepen. Daarbij valt te denken aan onderwerpen als de BOPZ, zorgdossier/ EPD, medicatie, laboratoriumbepalingen, hygiëne en infectieziekten, rolinvulling behandelaars in kleinschalig wonen en de structuur MDO's.

  De Coördinerend Ouderenarts leidt de intervisiebijeenkomsten van de vakgroep, signaleert problemen, fouten en verbeterpunten en neemt daarop actie.

  Verdere taken:

  • Ontwikkelen van zorgaanbod ten behoeve van de eerste lijn, in zorgketens en door middel van zorgpaden;  
  • Voorzitterschap BOPZ-commissie;
  • Onderzoek, diagnostiek en advies ten behoeve van clienten; 
  • Deskundigheidsbevordering, beleidsontwikkeling en zorginnovatie; 
  • Interne en externe consultatie;
  • Actieve participatie in het verder ontwikkelen van het geriatrisch zorgaanbod;
  • Het verder intensiveren van de samenwerking met externe partijen.
  Functie eisen
  De Coördinerend Ouderenarts beschikt over:

  • Een afgeronde opleiding geneeskunde, alsmede het specialisme Specialist Ouderengeneeskunde;
  • Liefst ruime ervaring in de ouderengeneeskunde;
  • Gedegen leidinggevende kwaliteiten;
  • Passende persoonlijke kwaliteiten: gezaghebbend, inhoudelijk overwicht, overzicht, collegiaal samenwerkend, organisatiesensitief, verbindend en handig acterend als het gaat om doelen bereiken.
  Bedrijfsprofiel
  Onze relatie is een zorgorganisatie in Noord-Brabant. De organisatie heeft een aantal verpleeghuizen en verzorgingshuizen en een thuiszorgafdeling. Er is een uitgebreid nieuwbouwprogramma in voorbereiding.De organisatie heeft een eigen medische dienst, die werkzaam is voor de somatische en de psychogeriatrische clienten van de instelling. Er is een sterke gerichtheid op de eerste lijn een van de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren is dan ook in samenwerking met huisartsen en andere professionals het dienstenpakket voor de eerste lijn verder te ontwikkelen.  

  Bedrijfscultuur

  Onze opdrachtgever heeft als kernwaarden waardigheid en trots. De client wordt, voor zover mogelijk, met de naasten actief betrokken bij de (opzet van) de zorg. Dit betekent tevens, dat iedere zorgverlener vriendelijkheid en compassie hoog in het vaandel heeft staan.Het uitgangspunt is dat iedereen zorg verleent zoals hij of zij die zelf zou willen ontvangen. Dit geldt zowel voor medewerkers als vrijwilligers. Een gezond werkklimaat moet de basis scheppen waarin dit mogelijk wordt gemaakt. De medische dienst bestaat uit een hechte groep artsen, die graag een nieuwe collega verwelkomen.  Arbeidsvoorwaarden
  De functie is gehonoreerd volgens de CAO VVT. Er is een interessant pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals meerkeuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden.
  Naar boven