Huisarts

  De gemeente Amsterdam is op zoek naar een

  Huisarts
  32 uur

  In het kort
  Als huisarts bij huisartsenpraktijk Dr Valckenier werk je (voornamelijk) met dak- en thuislozen patiënten met complexe verslavings- en psychiatrische problematiek die (nog) niet terecht kunnen (of willen) binnen de reguliere huisartsenzorg. Je treft in de praktijk een zeer breed pallet aan personages, van flamboyante paradijsvogels tot afwerend zorgmijders. Je verricht het huisartsenspreekuur zowel binnen de Geintegreerde Voorzieningen  (GGD locaties voor verslavingsbehandeling in de stad) als op maatschappelijk opvanglocaties.

  De supervisie van basisartsen die net op Amsterdam CS gearriveerde, veelal Oekraïense, vluchtelingen met medische klachten beoordelen is deel van het werk. Naar verwachting ben je 16 uur per week hieraan kwijt en 16 uur aan huisartsen werk voor de Dr Valckenier doelgroep. We wreken van maandag tot vrijdag, in het weekend is er achterwacht door de HAP. Op het moment dat het aanmeldcentrum voor Oekraïense vluchtelingen op CS sluit kunnen we je aanstelling terugbrengen in uren of je meer spreekuren voor Dr Valckenier geven. Dat doen we natuurlijk in overleg.

  De huisartsenzorg die de praktijk biedt is gelijkwaardig aan het reguliere huisarts geneeskundige aanbod. Gezien de doelgroep  zien we vaker dan in een standaard praktijk moeilijk in te stellen chronische aandoeningen (DM, COPD, hartfalen), cognitieve schade door alcohol en drugsgebruik, complexe palliatieve zorg, wondzorg.. Dit alles bij vaak zorgmijdende patiënten. In deze uitdagende werkomgeving moet je constant schakelen, overleggen met teamleden/ netwerkpartners en anticiperen op vragen die op ieder moment kunnen ontstaan.

  Wij zijn op zoek naar een parttime huisarts voor  2, 3 of 4  dagen per week die zich met enthousiasme wil inzetten voor de bijzondere doelgroep van de praktijk. De praktijk wordt gedragen door een gedreven team zorgprofessionals, bestaande uit 3 huisartsen, 4 doktersassistenten, 1 POH somatiek en een basisarts. In de loop van het jaar zal ook een POH GGZ worden aangesteld. De praktijk heeft momenteel ruim 800 vaste patiënten en rond de 500 onverzekerde patiënten in zorg. De praktijk groeit in vrij snel tempo. Door de bijzondere positie van de praktijk binnen de context van de GGD, heeft de praktijk momenteel ook een stedelijk regierol bij de triage, eerste medische opvang en doorstroom van Oekraïense vluchtelingen.

  Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam
  Als huisarts bij huisartsenpraktijk Dr Valckenier werk je (voornamelijk) met dak- en thuislozen patiënten met complexe verslavings- en psychiatrische problematiek die (nog) niet terecht kunnen (of willen) binnen de reguliere huisartsenzorg. Je treft in de praktijk een zeer breed pallet aan personages, van flamboyante paradijsvogels tot afwerend zorgmijders. Je verricht het huisartsenspreekuur zowel binnen de Geintegreerde Voorzieningen  (GGD locaties voor verslavingsbehandeling in de stad) als op maatschappelijk opvanglocaties. De supervisie van basisartsen die net gearriveerde, veelal Oekraïense, vluchtelingen met medische klachten beoordelen kan deel uit maken van het werk.

  De huisartsenzorg die de praktijk biedt is gelijkwaardig aan het reguliere huisarts geneeskundige aanbod. Gezien de doelgroep  zien we vaker dan in een standaard praktijk moeilijk in te stellen chronische aandoeningen (DM, COPD, hartfalen), cognitieve schade door alcohol en drugsgebruik, complexe palliatieve zorg, wondzorg.. Dit alles bij vaak zorgmijdende patiënten. In deze uitdagende werkomgeving moet je constant schakelen, overleggen met teamleden/ netwerkpartners en anticiperen op vragen die op ieder moment kunnen ontstaan.

  Dit doe je op een gemiddelde werkdag

  • Je voorziet in complexe huisartsenzorg, waaronder soms ook bemoeizorg;
  • Je superviseert (telefonisch) basisartsen en POH;
  • Je neemt deel aan multidisciplinair overleg;
  • Je neemt deel aan interne casuïstiekbespreking;
  • Je werkt nauw samen met medewerkers en zorgprofessionals van Vangnet, Veldwerk, GGD verslavingszorg en maatschappelijke opvanglocaties waar patiënten verblijven.

  Dicht bij de Amsterdammers
  Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

  De GGD Amsterdam is de grootste en oudste gemeentelijke gezondheidsdienst van Nederland. Onze missie is het actief bewaken en bevorderen van de gezondheid van de mensen om ons heen. Door gezondheidsachterstanden te verkleinen, de zelfredzaamheid te bevorderen en de participatie te verbeteren geven we uitvoering aan deze missie. Met 1.200 medewerkers staan we dag en nacht klaar voor iedereen die hulp nodig heeft.

  De afdeling MGGZ is een onderdeel van de GGD Amsterdam op het terrein van de maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg. De activiteiten van de afdeling worden voornamelijk uitgevoerd door de teams van Vangnet en de Geïntegreerde Voorzieningen.

  Vanuit de MGGZ is sinds een aantal jaren een huisartsenpraktijk actief om zorg te geven aan mensen die niet bij een andere huisarts terecht kunnen.

  Wil je nog meer weten over werken bij gemeente Amsterdam? We laten graag onze medewerkers aan het woord: verhalen van onze medewerkers.

  Dit breng je mee
  Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie van Huisarts zien wij ook graag:

  • Een afgeronde opleiding tot huisarts;
  • Een relevante en geldige BIG-registratie;
  • Affiniteit met de doelgroep (verslaafde) dak- en thuislozen;
  • Ervaring in verslavingszorg, psychiatrie of mensen met een verstandelijke beperking is een pre.

  Ook zien wij graag dat jij voldoet aan de volgende competenties:

  • Je stelt een diagnose en denkt samen met patiënt en het betrokken zorgnetwerk na over hoe de patiënt in zijn situatie het beste geholpen kan worden en waar de grenzen zijn van zinnige zorg binnen de gegeven context.
  • Sterk or­ga­ni­sa­to­risch. Je werkt veelal op locatie en bent dus veel op pad. Je deelt je eigen tijd in, en onderhoudt gelijktijdig laagdrempelig contact met assistenten en andere teamleden op afstand.
  • Onze populatie is niet altijd even makkelijk te motiveren of binnen te halen. Het kan zijn dat bemoeizorg nodig is om iemand toch de nodige zorg te kunnen bieden.
  • Ster­ke per­soon­lijk­heid, je staat stevig in je schoenen want de doelgroep is niet altijd makkelijk.
  • In­le­vings­ver­mo­gen. Veel patiënten zijn dakloos of langdurig verslaafd en je moet je in kunnen leven in hun levens die soms sterk afwijken van je eigen leven.
  • Legt mak­ke­lijk con­tac­ten. Je moet vaak zorgmijdende mensen behandelen die het soms lastig vinden om hulp te accepteren.
  • Brug­gen­bou­wer, je moet actief contact leggen met woonbegeleiders en andere betrokken professionals, binnen de GGD, GGZ, verslavingszorg of op de opvanglocaties.

  Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.
  Als Huisarts kom je ons 16 - 32 uur per week versterken en kun je rekenen op:

  • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid gevolgd door een vast contract.
  • Je salaris is minimaal € 4.777,- en maximaal € 6.365,- bruto per maand (salarisschaal 13 ) op basis van 36 uren per week.
  • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
  • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering  en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.
  • Hybride werken: de gemeente Amsterdam start zodra dit mogelijk wordt met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

  *interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.

  • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
  • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
  • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
  • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2 euro per werkdag dat je thuis werkt;
  • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
  • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
  • een mobiele telefoon en laptop;

  hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis, deels op kantoor en deels op locatie werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten.

  Heb je nog vragen?
  Voor vragen over de functie en/of sollicitatieprocedure kun je Ravic Melessen, Manager, via e-mailadres rmelessen@ggd.amsterdam.nl of Melissa Diaz benaderen, Huisarts, via e-mailadres m.diaz@amsterdam.nl en/of via telefoonnummer 020 – 555 9427.

  Solliciteren naar deze baan
  Heb je interesse in deze vacature? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Laat je cv en motivatie achter via onze sollicitatiepagina.

  • De selectieprocedure start meteen na binnenkomst van jouw reactie en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
  • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
  • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. Eventueel volgt een tweede gesprek;
  • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
  • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
  • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

  We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen.

  Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we  niet in behandeling.

  Naar boven