Militair Huisarts

Geplaatst op: 08-01-2019

  Je werk bestaat uit

   Verleent geïntegreerde gezondheidszorg, door: 
  - het verrichten van preventieve activiteiten (door het houden van toezicht op de gezondheidstoestand van zijn patiëntenpopulatie en collectieve of individuele maatregelen ter bescherming van de gezondheid en gericht op het behoud en de bevordering van de geschiktheid voor de dienst te nemen);   
  - het verrichten van curatieve activiteiten, in het bijzonder; 
  a. het houden van een huisartsgeneeskundig spreekuur voor de inventarisatie, diagnostiek, behandeling en verwijzing van gezondheidsklachten, problemen en vragen; 
  b. de opvang van acute zorgvragen en het leveren van spoedeisende geneeskundige zorg. 
  - het verrichten van bepaalde bedrijfsgeneeskundige activiteiten, met name het houden van een verzuimbegeleidingspreekuur en het beoordelen van de inzetbaarheid en de prognose hiervan en het adviseren van de militair en commandanten hierover onder andere in het Sociaal Medisch Team (SMT); 
  - het fungeren van eerste aanspreekpunt voor de militair en de commandant binnen de geïntegreerde gezondheidszorg; 
  - het coördineren in het MZT van de geleverde geïntegreerde zorg aan zijn patiëntenpopulatie door: 
  a. signaleren van eventuele knelpunten in de continuïteit en afstemming van de zorg aan de patiënten van het MZT; 
  b. het deelnemen aan de patiëntenbesprekingen van het MZT; daarbij brengt hij met name de meer complexe bedrijfsgeneeskundige problematiek in; 
  - het toezicht houden op het geïntegreerde zorgdossier (GIDS) van de militair opdat sprake is van een volledig, actueel en privacy-veilig dossier door: 
  a. het verzamelen en registreren van informatie over de geneeskundige zorg geleverd door derden buiten het MZT; 
  b. het op verzoek en uitsluitend met informed consent van de patiënt verstrekken van medische informatie aan zorg- en hulpverleners buiten het MZT; 
  - het zich laten adviseren of ondersteunen voor die aspecten van de zorg waarin hij onvoldoende deskundig is door de andere leden van het MZT.  

  Verleent huisartsgeneeskundige zorg door: 
  - het waarborgen dat het huisartsgeneeskundig zorgaanbod op kwalitatief verantwoorde wijze wordt uitgevoerd door hemzelf, andere militaire artsen (AMA,MHA) en het ondersteunend personeel); 
  - het adviseren en ondersteunen van de niet als huisarts geregistreerde collega’s in het MZT op huisartsgeneeskundig gebied (casuïstiekbespreking, coaching, eventueel aanvullende beoordeling van specifieke zorgaspecten of adviezen, consultatie of overname van specifieke behandeling en terugkoppeling daarvan); 
  - de MHA draagt vanuit zijn deskundigheidsgebied bij aan de bij- en nascholing van artsen,verpleegkundigen en geneeskundig hulppersoneel; 
  - wanneer intensieve huisartsenzorg in de thuissituatie noodzakelijk is en de militair geen gebruik kan maken van de diensten van een gezondheidscentrum van defensie, dan werken de MHA en VMA samen bij het maken van afspraken over intensieve huisartsenzorg met de door de militair verkozen civiele huisarts.  


   

  Wat verwachten wij van jou?

  - je bent AMA-competent; 
  - je bent Huisarts-competent; 
  - Als VMA beschik je over inzicht in de organisatie en wijze van optreden van de eenheid of eenheden waaraan je als VMA bent gekoppeld. 
  In het bijzonder heb je kennis van en inzicht in de specifieke belasting, gezondheidsrisico’s en voorzorgsmaatregelen in de voorbereiding op en uitvoering van de operationele opdracht;

  Wat bieden wij jou

  Voor onze zorgprofessionals heeft Highcare vele mogelijkheden door het hele land. Wij matchen je met het werk dat aansluit op jouw expertise. Je kunt op verschillende plekken een kijkje nemen en doet veel werkervaring op waardoor je snel overal inzetbaar bent. Natuurlijk bepaal je zelf waar, wanneer en hoe veel je werkt. Losse diensten of een langere periode op één plek? Bij ons is het allemaal mogelijk! Voor veel functies hebben wij ook de mogelijkheid voor een vast contract met bijkomende voordelen. Denk aan een eindejaarsbonus, leaseauto, leuke teamuitjes en nog veel meer!        

  Ga je aan de slag als professional bij ons op kantoor? Dan werk je op één plek, namelijk ons kantoor in Roosendaal. Je werkt een vast aantal uur per week én hebt natuurlijk ook veel leuke voordelen. Je gaat aan de slag in een leuk en enthousiast team, ontvangt een goed salaris met eindejaarsbonus en ook buiten kantoor worden er veel events, uitjes en acties georganiseerd waar je samen met collega's aan mee kunt doen!

  Highcare staat voor;      

  • Waar, wanneer en hoe: jij bepaalt.       
  • Je kunt rekenen op onze betrokkenheid en waardering.      
  • Veel ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en scholing via onze academy      
  • En natuurlijk een goed salaris!     

  Wil jij bij ons komen werken?

  Voor meer informatie nodigen wij je graag uit om contact op te nemen met ons. Dit kun je doen via 088-0237080 of werving@highcare.nu. Wij kijken er naar uit om kennis met je te maken!

Direct Solliciteren

  Naar boven