Psychiater ouderenpsychiatrie (0.8-1.0 fte)

Geplaatst op: 03-12-2018

  Werkomgeving
  De afdelingOuderenpsychiatrie van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) heeft een vacature voor een psychiater, met interne aantekening voor het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie, waarbinnen een 0.2 fte onderzoeksaanstelling.

  Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste, ervaren en gedreven behandelaar, die sterke affiniteit en ervaring heeft met ouderenpsychiatrie, en de visie en ambitie heeft de zorg en het wetenschappelijk onderzoek voor deze groep verder te ontwikkelen.

  Het UCP combineert universitaire taken en ambities met klinische expertise in een breed behandelaanbod: het beste van twee werelden. Als academisch centrum beschikt het UCP over bijzondere expertise en aanvullende, deels experimentele, mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. Voor complexe, therapieresistente patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met de ons omringende GGZ-partners. De afdeling Ouderenpsychiatrie bestaat uit een polikliniek, deeltijdbehandeling en klinische afdeling, alsmede een vaste liasonfunctie binnen het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en de Neurologie (geheugenpoli, multimorbiditeit).

  Het UCP heeft belangrijke onderwijs-, opleidings- en onderzoekstaken. Bij het UCP werken medewerkers voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een academische setting. Het wetenschappelijk onderzoek is klinisch, epidemiologisch en neurobiologisch van aard waarbij het uiteindelijke doel is het verbeteren van de behandeling van de patiënt.

  Naast de Ouderenpsychiatrie, beschikt het UCP ook over een afdeling Crisis, Diagnostiek en Ontwikkeling, Stemmings- en Angststoornissen, Psychosen, en Somatiek en Psyche.

  Polikliniek Ouderenpsychiatrie
  De vacature is op de polikliniek Ouderenpsychiatrie, het hart van de afdeling Ouderenpsychiatrie binnen het UCP. Het betreft een specialistische polikliniek voor patiënten ouder dan 60 jaar, waarbij de nadruk ligt op stemmingsstoornissen, angststoornissen en somatoforme stoornissen, veelal in interactie met persoonlijkheids-, somatische en/of cognitieve problematiek. In geval van comorbide somatische en cognitieve problematiek wordt nauw samengewerkt met Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) en de afdeling Neurologie.

  Functiebeschrijving
  • U bent verantwoordelijk voor de specialistische en topreferente zorg van patiënten die behandeld worden op de polikliniek Ouderenpsychiatrie.
  • U geeft (mede) supervisie aan arts-assistent(en) en de verpleegkundig specialist i.o.
  • U draagt zorg voor een goede communicatie met verwijzers en patiënten.
  • U werkt nauw samen met de collega?s in het multidisciplinaire team en met collega?s in de regio.
  • U levert een actieve bijdrage aan opleidings- en onderwijstaken.
  • Er bestaan uitstekende mogelijkheden voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen de diverse lopende onderzoeksprojecten, mede afhankelijk van uw eigen expertise en track record.
  Wat vragen wij
  • U heeft aantoonbare affiniteit en het liefst ook ervaring met zowel de biologische als psychotherapeutische behandeling van affectieve stoornissen bij ouderen.
  • U heeft aantoonbare affiniteit met complexe diagnostiek, m.n. wanneer het toestandsbeeld wordt gekleurd door persoonlijkheidsproblematiek, somatische ziekte en/of cognitieve stoornissen.
  • U heeft een visie op vernieuwing van de behandeling binnen het zorgprogramma.
  • U heeft aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur blijkend uit een reeds afgeronde promotie of relevante publicaties.
  Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

  Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

  Wat bieden wij
  Een passend salarisaanbod volgt, afhankelijk van uw opleiding en ervaring.
  Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkerin. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met:
  dhr. prof.dr. R.C. Oude Voshaar, ouderenpsychiater/ hoofd Behandelzaken afdeling Ouderenpsychiatrie, telefoonnummer (050) 361 2367 (secretariaat)
  mw. A.L.D. Prins, hoofd Algemene Zaken Ouderen, telefoonnummer 06 2564 6501
  Solliciteren
  Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
  www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).
  Naar boven