• umc-groningen
  UMC Groningen

Promovendus ?Physical fitness and Healthy Ageing in persons with an amputation.?

Geplaatst op: 28-01-2019

  Werkomgeving
  Voor dit project zoeken we een promovendus die gaat inventariseren welke kennis bekend is over trainingsprogramma?s bij mensen met een amputatie. Daarnaast is het doel van de promotiestudie het ontwikkelen van trainingsprogramma?s voor amputatiepatiënten waarbij de amputatie het gevolg is van vaatstoornissen en diabetes. Op basis van het ontwikkelde trainingsprotocol zal een gecontroleerde studie uitgevoerd worden naar de effectiviteit van deze nieuwe interventie, afgezet tegen care as usual. Als spin-off van de trial zal ook onderzocht worden in hoeverre specifieke aspecten op het gebied van testen en trainen nader kunnen worden ontwikkeld.

  Healthy Ageing is een belangrijk thema, ook in de Revalidatiegeneeskunde. De diverse patiëntenpopulaties die onder behandeling zijn binnen dit vakgebied hebben nagenoeg zonder uitzondering te maken met uitdagingen op het gebied van het gezond ouder worden. Personen met een beenamputatie ervaren een verslechtering van hun lichamelijke fitheid. Dit heeft te maken met het feit dat er vaak een ernstig beperkende aandoening ten grondslag ligt aan de amputatie (vaatstoornissen, diabetes mellitus). Onderzoek heeft aangetoond dat de cardiorespiratoire fitheid van mensen met een amputatie beduidend lager ligt dan die bij gezonden. Deze slechtere fitheid leidt tot problemen bij het lopen met een prothese omdat de energie, nodig voor het lopen met een prothese, veel hoger ligt dan bij het lopen met twee gezonde benen. Dit gegeven is des te meer van belang omdat lopen met een prothese op een functioneel niveau van groot belang is voor het behouden van zelfstandigheid.
  In de praktijk en ook uit diverse studies blijkt dat het moeilijk is om de fysieke conditie van mensen met een amputatie te verbeteren. Dit is van belang omdat verbetering van fysieke fitheid juist samen lijkt te hangen met een verbetering van het functioneel resultaat van de revalidatie bij mensen met een amputatie.

  Er is sterk bewijs voor het feit dat de (aerobe) training kan leiden tot verbetering van de cardiorespiratoire fitheid, uitmondend in functionele vooruitgang. Het American College of Sports Medicine (ACSM) heeft ook voor mensen met chronische ziektes en beperkingen enige richtlijnen hiertoe ontwikkeld. Het is van belang om deze richtlijnen toe te passen in revalidatie programma?s voor mensen met een amputatie. De praktijk van de revalidatie is gemiddeld genomen zo dat mensen met een amputatie dagelijks oefenen, meestal in de vorm van de zogenaamde loopschool, maar ook deelnemen aan sport en fitness oefeningen. Echter, een individueel toegesneden cardiovasculair trainingsprogramma gebaseerd op maximale inspanningstesten is nog niet de dagelijkse praktijk. Het is dan ook nog niet duidelijk in hoeverre de care as usual zoals op dit moment wordt toegepast voldoende intensief is om de cardiovasculaire fitheid te verbeteren. Sterker nog, onderzoek toont aan dat vaak niet de benodigde trainingsprikkel wordt bereikt.

  Er zijn weliswaar studies gedaan naar de effectiviteit van fitheid bevorderende programma?s, maar deze studies betreffen met name de jonge, overigens gezonde mensen met een amputatie van de onderste extremiteit. Deze gegevens zijn niet te extrapoleren naar een grote groep mensen met een amputatie, op basis van diabetes en vaatlijden.

  Functiebeschrijving
  Als promovendus ben je verantwoordelijk voor:
  • Het uitwerken en uitvoeren van het project (incl. METC aanvraag) volgens de projectaanvraag
  • Samenwerking tussen alle belanghebbenden, in het bijzonder de mensen met een beenamputatie en zorgprofessionals
  • Het databeheer, de dataverwerking en de (statistische) analyse
  • Het schrijven van wetenschappelijke publicaties op basis van de verkregen uitkomsten
  • Het schrijven van een proefschrift met de genoemde publicaties als onderdeel, leidend tot een succesvolle promotie in 4 jaar
  • Het presenteren van de verkregen uitkomsten tijdens (inter)nationale bijeenkomsten, inclusief publiekslezingen voor het brede publiek
  • Het organiseren van een symposium over de studieresultaten
  Je wordt aangesteld als promovendus bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMCG. De promovendus maakt deel van een enthousiaste, multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich bezig houdt met extremiteiten (wij zijn wetenschappelijk het beste adres t.a.v. onderzoek met mensen met een beenamputatie in de wereld), pijn en beperkingen (EXPAND). Naast onderzoek is de afdeling actief betrokken bij maatschappelijke initiatieven / publieksvoorlichting. Er is bovendien veel wisselwerking tussen de afdeling Revalidatiegeneeskunde in Groningen en diverse revalidatie-afdelingen in het land. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG. Je sluit je aan bij de Research School Share, waarbinnen een PhD-trainingsprogramma gevolgd wordt, en valt onder de Graduate School Medical Sciences van het UMCG. Het promotietraject volgt het promotiereglement van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Wat vragen wij
  • Een afgeronde masteropleiding in een relevante richting, zoals gezondheidswetenschappen, fysiotherapiewetenschappen, bewegingswetenschappen, geneeskunde
  • Affiniteit met het onderwerp
  • Ervaring met multidisciplinair samenwerken
  • Kennis van statistische analyse en statistische software
  • Ervaring met of affiniteit met inspanningsfysiologie (testen / trainen),
  • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels
  • Ervaring met schrijven van wetenschappelijke teksten in de Engelse taal
  Competenties
  • Analytisch denkvermogen
  • Goed kunnen plannen en organiseren
  • Goed kunnen samenwerken
  • Proactieve en pragmatische werkhouding
  • Oplossingsgericht
  • Besluitvaardig
  • Systematisch en accuraat werken, goed in datamanagement
  Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

  Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

  Wat bieden wij
  De datum van indiensttreding is 15 mei 2019.
  Het betreft 80% dienstverband voor de tijdelijke duur van het promotietraject (48 maanden) met een tussentijdse evaluatie (go/no go) na 12 maanden. Je salaris bedraagt maximaal € 2.357,- bruto per maand in het eerste jaar tot € 3.020,-bruto per maand in het laatste jaar (schaal PRO), op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-UMC.

  Meer informatie
  Informatie omtrent deze functie kun je inwinnen bij:
  Dhr. dr. R. Dekker, universitair hoofddocent, afdeling Revalidatiegeneeskunde UMCG, telefoonnummer (050) 3613638 of e-mail: r.dekker01@umcg.nl (niet gebruiken om te solliciteren)
  Dhr. prof. dr. J.H.B. Geertzen, hoogleraar afdeling Revalidatiegeneeskunde UMCG, telefoonnummer (050) 361 2295 of e-mail: j.h.b.geertzen@umcg.nl (niet gebruiken om te solliciteren)

  De projectaanvraag kun je opvragen bij r.dekker01@umcg.nl
  Solliciteren
  Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
  www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).
  Naar boven