• umc-groningen
  UMC Groningen

Fellow Pathologie (0,8-1 fte)

Geplaatst op: 30-01-2019

  Werkomgeving
  Binnen de afdeling Pathologie en Medische biologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), vervult de sectie Pathologie een belangrijke functie op het gebied van patiëntenzorg, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

  Ten behoeve van de patiëntenzorg voor het UMCG en huisartsen in Drenthe en Groningen, vinden jaarlijks ruim 28.000 histologische, 12.000 cytologische (incl. BVO) enca. 300 postmortale onderzoeken plaats. De diagnostiek omvat alle disciplines, met ook een prominente rol voor moleculaire diagnostiek en alle gangbare academische aandachtsgebieden. In het opleidingscluster Noord-Nederland zijn gemiddeld 13 AIOS pathologie werkzaam. Deze opleiding is modulair. De sectie participeert actief in de hooggewaardeerde onderwijscurricula voor geneeskunde- en tandheelkundestudenten en verschillende HBO opleidingen. Het wetenschappelijk onderzoek van de sectie is geconcentreerd in een aantal hoofdlijnen: nefropathologie, gynecopathologie, hepatobiliaire pathologie, hoofdhalspathologie, longpathologie, oncologische pathologie, maligne lymfomen en neuropathologie, en er zijn optimale eigen onderzoeksfaciliteiten.

  De afdeling heeft de beschikking over alle benodigde infrastructuur (laboratorium management systeem, spraakherkenning, digitale pathologie, moleculaire diagnostiek) en apparatuur. Op dit moment werken we met 19 pathologen (16.2 fte), 5 KMBPers en 5 research stafleden met expertise in immunologie, moleculaire biologie en pathobiologie.

  Functiebeschrijving
  Als fellow-patholoog bent u, in afstemming met het afdelingshoofd, verantwoordelijk voor een deel van de diagnostiek ten behoeve van het UMCG. Hierbij bestaat de mogelijkheid zich te verdiepen in de rol van de moleculaire diagnostiek in het klinisch pathologisch diagnostisch arsenaal, met accent op gastro-intestinale en longpathologie. Mogelijkheden om zich (ook) te bekwamen in andere deelgebieden is bespreekbaar. Tevens participeert u in de opleiding van de AIOS.

  Wat vragen wij
  U bent als patholoog ingeschreven in de registers van de RGS en BIG en heeft ervaring in, of belangstelling voor, één of meer aandachtsgebieden. Belangstelling voor de longpathologie of gastrointestinale pathologie is voor ons aantrekkelijk. U bent enthousiast en beschikt over goede contactuele eigenschappen.

  Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

  Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

  Wat bieden wij
  Het betreft een aanstelling voor de periode van 6 maanden, met mogelijke verlenging tot maximaal 1 jaar.

  Voor deze functie is de honoreringsregeling voor medisch specialisten van toepassing en bedraagt maximaal € 6.964,- bruto per maand (afhankelijk van opleiding en ervaring). Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

  Meer informatie
  Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot:
  dhr. prof. dr. W. Timens, afdelingshoofd of dhr. dr. B. van der Vegt, coördinerend patholoog diagnostiek, te bereiken via tel. (050) 361 0020 (secretariaat).

  Links
  Pathologie & Medische Biologie
  AIOS UMCG
  Welkom in Groningen

  Solliciteren
  Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
  www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).
  Naar boven