• umc-groningen
  UMC Groningen

Promovendus: Kosteneffectiviteit van specialistische oncologische revalidatie

Geplaatst op: 16-07-2019

  Werkomgeving
  Voor dit project zoeken we een promovendus die de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de medisch specialistische oncologische revalidatie gaat onderzoeken.

  Er zijn in Nederland meer dan 600.000 mensen die leven met kanker of de gevolgen ervan (lichamelijk, geestelijk, sociaal). Veel meer dan voorheen is kanker (en de late gevolgen ervan) een chronische aandoening geworden. Pijn, vermoeidheid, depressie en angst zijn de vier voornaamste klachten na de behandeling. Deze klachten kunnen leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren in het dagelijkse leven en een verminderde participatie op de arbeidsmarkt. Het is onvoldoende bekend wat nu precies het effect van een uitgebreid interdisciplinair revalidatieprogramma is op de klachten en het functioneren van patiƫnten, evenals wat de effecten op langere termijn van deze behandeling zijn.

  Het doel van dit onderzoek is om de kosten en de effectiviteit van interdisciplinaire medisch specialistische oncologische revalidatie te vergelijken met gebruikelijk nazorg na kanker. We willen graag meer inzicht krijgen in welke vorm van nazorg leidt tot minder klachten na een kankerbehandeling. Daarnaast vindt evaluatie plaats van de kosten die gerelateerd zijn aan beide behandelingen. Met de opgedane kennis uit dit onderzoek willen we mensen die klachten hebben na een kankerbehandeling de meest effectieve behandeling aanbieden tegen aanvaardbare kosten.

  Het betreft een gerandomiseerde studie met twee groepen. De interventiegroep wordt verwezen naar medische specialistisch oncologische revalidatie. De controlegroep krijgt de gebruikelijke zorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 5 revalidatie-instellingen in Nederland.

  Je wordt aangesteld als promovendus bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMCG. De promovendus maakt deel van een enthousiaste, multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich bezig houdt met extremiteiten, pijn en beperkingen (EXPAND). Naast onderzoek is de afdeling actief betrokken bij maatschappelijke initiatieven / publieksvoorlichting. Er is bovendien veel wisselwerking tussen de afdeling Revalidatiegeneeskunde in Groningen en diverse revalidatie-afdelingen in het land. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling Medisch Oncologie van Het UMCG en de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het Amsterdam UMC. Je sluit je aan bij de Research School Share ? waarbinnen een PhD-trainingsprogramma gevolgd wordt ? en valt onder de Graduate School Medical Sciences van het UMCG. Het promotietraject volgt het Promotiereglement van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Functiebeschrijving
  Als promovendus ben je verantwoordelijk voor:
  • het uitwerken en uitvoeren van het project (incl. METC aanvraag) volgens de projectaanvraag
  • samenwerking tussen alle belanghebbenden, in het bijzonder de patiĆ«nten die deelnemen aan het onderzoek en de zorgprofessionals in de deelnemende revalidatie-instellingen
  • het databeheer, de dataverwerking en de (statistische) analyse
  • het schrijven van wetenschappelijke publicaties op basis van de verkregen uitkomsten
  • het schrijven van een proefschrift met de genoemde publicaties als onderdeel, leidend tot een succesvolle promotie in 4 jaar
  • het presenteren van de verkregen uitkomsten tijdens (inter)nationale bijeenkomsten, inclusief publiekslezingen voor het brede publiek
  • het organiseren van een symposium over de studieresultaten
  Wat vragen wij
  • Een afgeronde masteropleiding in een relevante richting, zoals gezondheidswetenschappen, bewegingswetenschappen of geneeskunde
  • Affiniteit met mensen met kanker
  • Ervaring met multidisciplinair samenwerken
  • Kennis van statistische analyse en statistische software
  • Ervaring of affiniteit met doelmatigheidsonderzoek
  • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels
  • Ervaring met schrijven van wetenschappelijke teksten in de Engelse taal
  Competenties
  • Analytisch denkvermogen
  • Goed kunnen plannen en organiseren
  • Goed kunnen samenwerken
  • Proactieve en pragmatische werkhouding
  • Oplossingsgericht
  • Besluitvaardig
  • Systematisch en accuraat kunnen werken, goed in datamanagement
  Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

  Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

  Wat bieden wij
  De datum van indiensttreding is 1 december 2019. Het betreft een voltijds (36 uur) dienstverband voor de tijdelijke duur van het promotietraject (48 maanden) met een tussentijdse evaluatie (go/no go) na 12 maanden.
  Je salaris bedraagt maximaal € 3.103,- bruto per maand (promovendus schaal) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

  Meer informatie
  Informatie omtrent deze functie kun je inwinnen bij:
  mw. dr. A.H. Vrieling, revalidatiearts, afdeling Revalidatiegeneeskunde UMCG, tel. (050) 361 7743, e-mail: a.h.vrieling@umcg.nl (e-mailadres niet gebruiken om te solliciteren)
  De projectaanvraag kun je opvragen bij: a.h.vrieling@umcg.nl

  Links
  Welkom in Groningen
  Over het UMCG

  Solliciteren
  Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
  www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).
  Naar boven