Arts

Geplaatst op: 10-02-2021

  Als arts worden opgeleid tot vertrouwensarts?
  Zin- en waardevol werk in een multidisciplinair team?
  Veilig Thuis Kennemerland biedt jou deze mogelijkheden en meer!

  Wij zijn op zoek naar een

  Arts
  24 - 32 uur per week

  Wil jij van betekenis zijn voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling?

  Onze organisatie
  De visie van Veilig Thuis Kennemerland is dat geweld achter de voordeur niet acceptabel is! Acht gemeenten, één advies- en meldpunt: Veilig Thuis Kennemerland. Onze missie is het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen.

  Veilig Thuis Kennemerland komt in beeld als er zorgen zijn over de ontwikkeling van kinderen en over de veiligheid van gezinnen. Onze doelgroep is 0-100 jaar. Door de aanscherping van de Wet Meldcode is onze taak per 1 januari 2019 geïntensiveerd. Veilig Thuis heeft daardoor nog meer een sleutelpositie als het gaat om onveilige thuissituaties in de regio.

  Bij acute of structurele onveiligheid doen wij een interventie, onderzoek en stellen we voorwaarden waarna wij overdragen naar passende zorg. Wij monitoren totdat ieder thuis duurzaam veilig is. Tevens zet Veilig Thuis Kennemerland zich in om ondersteuning te bieden bij slachtoffers van seksueel geweld, eer gerelateerd geweld, radicalisering, ouderenmishandeling en binnenlandse mensenhandel.

  Veilig Thuis Kennemerland is per 1 januari 2020 onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

  Wat ga je doen als Arts?
  De vertrouwensarts wordt betrokken bij die meldingen waar medische expertise gewenst is zoals bijvoorbeeld wanneer er sprake is van lichamelijk geweld, seksueel geweld, ernstige verwaarlozing of PCF, maar ook bij het inschatten van de gevolgen van verslaving en psychiatrie van volwassenen. De vertrouwensarts duidt de sociaal medische problematiek in context van veiligheid, doet zelfstandig top teen onderzoek, en werkt nauw samen met ketenpartners.

  Daarbij is het doel de mishandeling te stoppen, hulpverlening op gang te brengen en/of beschermende maatregelen te bevorderen.

  • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in het medische circuit.
  • Je geeft telefonisch advies gericht op medisch inhoudelijke zaken aan medici en neemt met hen de stappen van de Meldcode door.
  • Je adviseert medici aangaande de medische diagnostiek om (een vermoeden van) geweld in afhankelijkheidsrelaties te onderzoeken.
  • Je geeft (handelings)advies aan (medische) hulpverleners en particulieren op zowel casus- als beleidsniveau.
  • Je verifieert, beoordeelt en interpreteert (medische) gegevens naar aanleiding van de meldingen over vermoedens van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
  • Je doet (medisch) onderzoek dat noodzakelijk is voor het vaststellen van het oordeel.
  • Je bent beschikbaar voor overleg en ondersteuning in gesprekken en huisbezoeken van de medewerkers Veilig Thuis.
  • Je werkt aan deskundigheidsbevordering binnen het team en geeft voorlichting en onderwijs binnen en buiten de regio.
  • Je werkt aan professionalisering van de organisatie door mee te denken over beleidsvraagstukken en doorontwikkeling van MDA++ waarin aandacht is voor de ouderenmishandeling en volwassenengeweld.
  • Je bent betrokken bij de ontwikkeling van landelijke standaarden en richtlijnen.

  Wat vragen wij?

  • Je bent BIG geregistreerd als (basis)arts.
  • Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring
  • Je hebt kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden.
  • Je hebt kennis van de ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied op een zodanige wijze dat daarmee wordt voldaan aan door de beroepsvereniging gestelde (her)registratie-eisen.
  • Je hebt kennis van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
  • Je bent bereid om indien van toepassing, de opleiding tot vertrouwensarts te volgen Nadere informatie over de opleiding tot vertrouwensarts, https://www.artsmg.nl/vertrouwensarts-opleiding.

  Wat biedt Veilig Thuis Kennemerland jou?

  • Een professionele werkomgeving waar nauw met elkaar wordt samengewerkt.
  • Een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar, met de intentie tot vast dienstverband bij goed functioneren of doorstroom naar landelijk werkgeversschap i.v.m. opleiding tot vertrouwensarts.
  • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAR-UWO schaal 12, minimaal € 4.279,- en maximaal € 5.872,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur).
  • Aangevuld met uitstekende arbeidsvoorwaarden, waar onder een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

  Solliciteren op de functie van Arts
  Enthousiast geworden en herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen dan graag een actueel cv en een motivatiebrief, waarin je aangeeft wat jou aantrekt in de functie. Je kunt uiterlijk reageren tot 15 februari 2021 via onze sollicitatiepagina.

  Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die binnenkomen via www.werkenbijdevrk.nl.

  Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Wianne Brandt, sector manager, wbrandt@veiligthuis-ken.nl, telefoonnummer 06-18306064.

  Wij vragen de kandidaat een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) te overleggen.

  De vacature wordt gelijktijdige intern- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Trefwoorden: kinderarts, huisarts, jeugdarts ,GGD, jeugdgezondheidszorg, forenische zorg, publieke gezondheidszorg, verslavingsarts, huisarts, geriater, ouderengeneeskunde

  Naar boven