Gewoon hoogleraar Endocrinologische Laboratoriumdiagnostiek

Geplaatst op: 14-01-2020

  De functie
  De hoogleraar houdt zich bezig met diagnostiek, onderzoek en onderwijs en geeft op een verbindende en stimulerende manier leiding aan het Endocrinologisch Laboratorium. Hij of zij bouwt verder aan de regionale, nationale en internationale profilering van het Endocrinologisch Laboratorium. Samen met de andere laboratoriumspecialisten binnen onze divisie wordt innovatieve, data-gedreven integrale diagnostiek verder vorm gegeven. Samen met de Klinische Endocrinologie wordt het Amsterdam UMC Centrum voor Endocrinologie verder vorm gegeven. De hoogleraar draagt zorg voor kwaliteitsverbetering van hormoondiagnostiek, zorgt voor state-of-the art patiëntenzorg, neonatale screening en research. De nadruk in het onderzoek ligt op het versterken en uitbouwen van de bestaande onderzoekslijnen samen met de Laboratoriumdivisie, het Amsterdam UMC Centrum voor Endocrinologie, andere klinische afdelingen en met/via het Alliantie onderzoeksinstituut Amsterdam Gastroenterology & Metabolism (AG&M).

  Op onderwijsgebied participeert de hoogleraar in het onderwijs aan studenten, de relevante opleidingen voor professionals, bij- en nascholing, en op het gebied van voorlichting en kennis disseminatie aan het algemene publiek.

  De hoogleraar treedt naar buiten op als boegbeeld op het gebied van de endocrinologische laboratoriumdiagnostiek. Dit betreft zowel het contact met onderzoekers, professionals, patiënten, industrie, wetenschappelijke beroepsverenigingen zoals de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) als met het algemene publiek.

  Wij vragen
  U bent gepromoveerd, Europees geregistreerd klinisch chemicus-endocrinoloog en UHD. U heeft goede kennis van toepassing van hormonenbepalingen in de zorg en heeft affiniteit met data-gedreven integrale laboratoriumdiagnostiek. Daarnaast heeft u affiniteit met uitvoering en onderzoek binnen de nationale hielprikscreening, welke onderdeel is van het laboratorium. U streeft naar optimale integratie van de endocrinologische laboratoriumdiagnostiek binnen de laboratoriumgeneeskunde, met de kliniek, in de zorgketen en binnen het onderzoeksinstituut, waarbij nadruk ligt op de waarde (effectiviteit) van de diagnostiek. Door uw ruime ervaring met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de endocrinologische laboratoriumdiagnostiek en het begeleiden van promovendi en andere onderzoekers bent u in staat om het onderzoek op een nog hoger nationaal en internationaal plan te trekken. U bent een erkend expert op het bebied van hormoonbepalingen en diagnostiek. Verder bent u resultaatgericht, klantgericht, kwaliteitsgericht en innovatief. Uw omgevingsbewustzijn, integriteit en creativiteit stellen u in staat om het vakgebied op een professionele manier te vertegenwoordigen en samenwerkingsverbanden aan te gaan en te versterken.

  De afdeling
  U wordt als hoogleraar / hoofd van het Endocrinologisch Laboratorium binnen de Afdeling Klinische Chemie van Amsterdam UMC aangesteld. U participeert in het Dagelijks Bestuur en Afdelings MT van de Afdeling Klinische Chemie. De Endocrinologische Laboratoria van AMC en VUmc zijn ruim een jaar geleden gefuseerd en volledig verbouwd en herontworpen op locatie AMC. Het laboratorium bedient zowel locatie VUmc als locatie AMC alsmede andere externe instellingen. U werkt daarom op twee locaties. Het werk is in nauwe samenwerking met de Afdeling Endocrinologie van Amsterdam UMC, locatie VUmc en AMC. Het onderzoek is ingebed binnen onderzoeksinstituut Amsterdam Gastroenterology & Metabolism (AG&M). Onderwijs wordt verzorgd voor zowel de VU als de UVA.

  Wij bieden
  Salarisschaal 16: 6536 tot 8638 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring).

  • Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag.
  • Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz.
  • Uw pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Amsterdam UMC draagt 2/3e deel van deze premie bij.
  • Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten en bieden daarnaast een fietsregeling.
  Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website.

  Een screening kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De aanvraag voor een VOG wordt opgestart vanuit VUmc zodra de nieuwe medewerker is aangesteld.
  Klik hier voor meer informatie over de screeningsprocedure en of deze op jou van toepassing is.
  Ben je werkzaam in een zorggerelateerde functie, dan is een aanstellingskeuring onderdeel van jouw selectieprocedure.

  Bijzonderheden
  Er is een interne kandidaat beschikbaar.

  Interesse
  Bel ons gerust!
  Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Prof. Dr. R. de Jonge, hoofd Klinische Chemie of Prof. Dr. G. Bouma, voorzitter benoemingsadviescom., via 020-5664787.
  U kunt contact nemen met Faisca Stuiver, corporate recruiter, via telefoonnummer 020-4445635 voor meer informatie over de sollicitatieprocedure.

  U kunt uiterlijk tot en met 28 januari 2020 solliciteren via de button.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
  Naar boven