Artsen zonder Grenzen

Directe werkgever

  Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Door eigen teams te sturen (artsen, verpleegkundigen en andere specialisten) kan Artsen zonder Grenzen zo snel en effectief mogelijk handelen. Samen met medewerkers uit de landen zelf, geven zij ter plaatse directe steun aan de bevolking.

  In 1999 ontving Artsen zonder Grenzen de Nobelprijs voor de Vrede voor zowel het medische werk als het optreden als pleitbezorger voor mensen en bevolkingsgroepen in nood.

  Samenwerken
  Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van onze medewerkers uit de landen zelf. Medewerkers vanuit Nederland en de lokale collega’s vormen één team: samen helpen we mensen. In 2012 zond Artsen zonder Grenzen 996 medewerkers uit naar 24 landen. De medewerkers die door Artsen zonder Grenzen worden uitgezonden ontvangen een bescheiden salaris. Zij werkten samen met 7.646 medewerkers uit de projectlanden zelf.

  De vereniging
  Artsen zonder Grenzen is een vereniging. Leden zijn mensen die voor Artsen zonder Grenzen werken of gewerkt hebben of op een andere manier aan Artsen zonder Grenzen verbonden zijn. Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de organisatie en zorgt dat het overeengekomen beleid wordt uitgevoerd.

  Internationaal netwerk
  Artsen zonder Grenzen maakt deel uit van het internationale netwerk Médecins Sans Frontières: een samenwerkingsverband van organisaties in 23 landen, plus een aantal aanverwante kantoren. Médecins Sans Frontières heeft een centraal kantoor in Genève om de internationaal overeengekomen projecten uit te voeren, internationale bijeenkomsten te coördineren en de samenwerking en samenhang tussen de activiteiten te stimuleren. In 2011 boden er bij elkaar 31.992 Artsen zonder Grenzen internationale en lokale medewerkers medische noodhulp in ruim 24 landen.

  Verschillende zusterorganisaties werken samen in de vorm van operationele centra die samen de projecten aansturen. Artsen zonder Grenzen Nederland werkt samen met de zusterorganisaties in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Via dit samenwerkingsverband (het Operationeel Centrum Amsterdam, MSF OCA) sturen wij projecten in zo'n 25 landen aan. Jaarlijks worden er honderden medewerkers uitgezonden naar de projectlanden, zij werken ter plaatse samen met duizenden lokale medewerkers. In Nederland wordt het werk van Artsen zonder Grenzen gesteund door meer dan 451.000 donateurs.

Huidige vacatures:

 • Artsen zonder Grenzen heeft momenteel geen vacatures op Artsenvacaturebank.
  Naar boven