CASA Klinieken

Directe werkgever

    CASA Klinieken is een landelijke organisatie die zorg biedt op het gebied van anticonceptie, onbedoelde zwangerschap, zwangerschapsafbreking en seksualiteit. CASA Klinieken biedt aan een ieder volledige en deskundige informatie, advies en hulp op het gebied van reproductieve en seksuele gezondheid en bevordert daarmee dat mensen zelf keuzes kunnen maken en kunnen beslissen over het eigen lichaam en de eigen toekomst.

    Beleid en visie

    De zorg voor anticonceptie, onbedoelde zwangerschap, zwangerschapsafbreking en seksualiteit moet samenhangend, compleet en van een zo hoog mogelijk niveau zijn. Ten aanzien van zorg bij zwangerschapsafbreking is bundeling van krachten nodig. Intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking of samengaan van afzonderlijke abortusklinieken in één organisatie is nodig om de kwaliteit van deze hulpverlening te vergroten en de hulpverlening kosteneffectiever te maken.

    Ten aanzien van zorg voor anticonceptie wil CASA Klinieken een gespecialiseerd, kwalitatief hoogstaand en kosteneffectief alternatief bieden voor de zorg van de eerste lijn en van ziekenhuizen.

Huidige vacatures:

  • CASA Klinieken heeft momenteel geen vacatures op Artsenvacaturebank.
  Naar boven