HagaZiekenhuis

Directe werkgever

  HagaZiekenhuis staat midden in het Haagse leven
  Het HagaZiekenhuis wil een ziekenhuis zijn dat voortdurend aan de toekomst werkt. Een voorloper waar trotse mensen werken in een prettige werkomgeving en waar de menselijke maat geldt; tussen collega’s en in de patiëntenzorg. Maar ook een ziekenhuis waar medisch wetenschappelijke ambities liggen. En dat goede relaties onderhoudt met verwijzers, verzekeraars, collega-ziekenhuizen en zorgautoriteiten.

  Midden in de maatschappij
  Maatschappelijke ontwikkelingen hebben veel invloed op de zorgsector. De patiënt van vroeger verandert in een bewuste zorgconsument, die opkomt voor zijn belangen en als klant behandeld wil worden. Onder invloed van nieuwe wetgeving maakt regelgeving plaats voor marktwerking. Terwijl de stijgende kosten van de zorg uitnodigen tot schaalvergroting en samenwerking met gelijkgestemde zorgverleners. Het HagaZiekenhuis weet wat er leeft in de samenleving en speelt daar alert op in.

  De patiënt als klant
  Als modern ziekenhuis gaat het HagaZiekenhuis uit van de zorgvraag van de patiënt. Deze is veelal beter geïnformeerd, mondiger en veeleisender dan vroeger. Ook wordt de patiënt gemiddeld steeds ouder. En zeker in een grote stad als Den Haag hebben patiënten verschillende culturele achtergronden. Hierdoor verandert de zorgvraag.

  De bewuste zorgconsument
  Mensen kiezen veel bewuster dan vroeger hun zorgverzekeraar en zorgpakket. De wet geeft hen het recht om jaarlijks te veranderen. De verzekeraar heeft er dus alle belang bij om zijn klanten de best mogelijke zorg te bieden tegen de laagst mogelijke prijs. Dat houdt de aanbieders van die zorg -en dus ook het HagaZiekenhuis- scherp.

  Een ziekenhuis met een persoonlijkheid
  Ook een ziekenhuis heeft een persoonlijkheid, een identiteit. Het HagaZiekenhuis heeft een gewenste identiteit ontwikkeld. Dat is in feite de manier waarop wij willen dat de inwoners van Den Haag tegen ons aankijken. Maar het is ook wat het ziekenhuis wil bereiken. Wat en wie wil het HagaZiekenhuis zijn? Wat is de centrale missie? En waardoor laten bestuur, medisch specialisten, verpleegkundigen, medewerkers en vrijwilligers zich leiden?

  Missie: hét ziekenhuis van Den Haag zijn
  Het HagaZiekenhuis wil in de eerste plaats een ziekenhuis zijn waar Hagenaars en mensen uit de regio bewust voor kiezen. Zij kennen het als een ziekenhuis dat voortdurend investeert in hoge zorgkwaliteit (medische en verpleging) en service. Daarnaast wil het HagaZiekenhuis gezien worden als hét topklinische opleidingsziekenhuis van Den Haag, met een supraregionale betekenis voor bepaalde specialisaties.

Huidige vacatures:

 • HagaZiekenhuis heeft momenteel geen vacatures op Artsenvacaturebank.
  Naar boven