Medisch Spectrum Twente

Directe werkgever

  Medisch Spectrum Twente behoort tot de grootste niet-academische ziekenhuizen van ons land. Momenteel beschikt Medisch Spectrum Twente over ziekenhuislocaties te Enschede en Oldenzaal en buitenpoliklinieken in Haaksbergen en Losser, van waaruit het verzorgingsgebied met circa 264.000 inwoners wordt bediend. Medisch Spectrum Twente heeft een erkenning voor 1070 bedden.

  Enkele cijfers op jaarbasis
  Er werken circa 4000 medewerkers, onder wie 200 specialisten. Medisch Spectrum Twente werkt met een jaarlijks budget van ongeveer 200.000.000 euro. Medisch Spectrum Twente biedt, naast alle basisfaciliteiten, tevens topklinische functies aan. Het topklinische karakter ontwikkelt zich gestaag en vindt erkenning in en buiten de regio. Nagenoeg alle medische specialismen zijn vertegenwoordigd. In het ziekenhuis kunnen patiënten terecht voor bijvoorbeeld radiotherapie, autologe beenmergtransplantaties, neurochirurgie, cardiothoracale chirurgie en hemodialyse. Het ziekenhuis is erkend ziekenhuiscentrum voor AIDS-behandeling. Verder vormt het Medisch Spectrum, tezamen met de Isalaklinieken te Zwolle, een transportkliniek voor InVitroFertilisatie. In 1999 is Medisch Spectrum Twente als traumacentrum (één van de 11 in Nederland) aangewezen. Het Thoraxcentrum is in september 2004 in gebruik genomen.

  Opleidingen
  Bij dit topklinische profiel horen opleidingen. Medisch Spectrum Twente is een erkende opleidingsinrichting voor 12 medisch-specialistische opleidingen. Tevens is MST een erkende opleidingsinrichting voor alle onderdelen van de opleidingen tot chirurg en interne geneeskunde. Ook is MST erkend als opleidingsinrichting voor de chirurgische vervolgopleidingen longchirurgie; traumatologie; vaatchirurgie en oncologie als mede het aandachtsgebied haematologie van de interne geneeskunde. De specialistische opleidingen voor ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus, algemene klinische fysica en klinisch psycholoog/gezondheidspsycholoog worden ook door MST verzorgd. MST is daarmee één van de grote niet-academische opleidingsziekenhuizen. Naast de specialistische opleidingen verzorgen wij, in affiliatie met de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, de postdoctoraal fase van de artsenopleiding. Gemiddeld zijn in Medisch Spectrum Twente zo’n 70 coassistenten in opleiding tot basisarts. Veel studenten van de nieuwe opleiding Technische Geneeskunde van de UT volgen hun stages in MST De Medical School Twente is opgericht, opdat alle activiteiten op het gebied van opleidingen, onderwijs en onderzoek goed tot hun recht komen.

Huidige vacatures:

 • Medisch Spectrum Twente heeft momenteel geen vacatures op Artsenvacaturebank.
  Naar boven