Rijksoverheid

Directe werkgever

    De Rijksoverheid is een onderdeel van de Nederlandse overheid en wel het onderdeel van de overheid dat werkt op landelijk niveau. Nederland kent verschillende bestuurslagen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en de waterschappen. Al die lagen samen vormen de overheid. De Rijksoverheid is de bestuurslaag op landelijk niveau en wordt gevormd door alle ministeries en de uitvoeringsorganisaties die onder de verantwoordelijkheid van een ministerie vallen. De Rijksoverheid houdt zich bezig met de voorbereiding en de uitvoering van plannen van de regering en het parlement.

Huidige vacatures:

  • Rijksoverheid heeft momenteel geen vacatures op Artsenvacaturebank.
  Naar boven