Saltro

Directe werkgever

    Saltro is een innovatief diagnostisch centrum dat door middel van laboratorium-onderzoek, functieonderzoek en advies zorgverleners ondersteunt bij het bieden van de beste zorg aan patiënten. Diagnostiek is onlosmakelijk verbonden met de diagnose en ligt aan de basis van iedere behandeling.

    Saltro organiseert de diagnostiek in nauwe samenwerking met huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Patiënten ontvangen bij Saltro diagnostiek van hoge kwaliteit, dichtbij huis en met een excellente service en gastvrijheid. Hiervoor kunnen zij terecht bij ca. 170 locaties en indien nodig komen we bij mensen thuis. Bovendien begeleidt Saltro ca. 10.000 mensen met trombose bij het gebruik van antistollingsmiddelen.

    Saltro biedt diagnostische ondersteuning en advisering aan huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners in de eerstelijns zorg. Met in totaal ruim 550 medewerkers verricht Saltro naast bloedafname en laboratoriumonderzoek functieonderzoeken zoals ECG’s, fundusfoto’s en echo-onderzoeken. De Trombosedienst van Saltro verzorgt de controles, dosering en begeleiding van ruim 10.000 trombosedienstpatiënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen. Wij stellen onszelf tot doel om aan cliënten en patiënten blijvend diagnostiek van hoogwaardige kwaliteit te leveren met een excellente service. Daarnaast werken wij nauw samen met partners in de keten van de zorg. Hierbij staan onze kernwaarden gastvrijheid, samenwerking, innovatie, kwaliteit en vertrouwen centraal.

Huidige vacatures:

  • Saltro heeft momenteel geen vacatures op Artsenvacaturebank.
  Naar boven