LUMC

Directe werkgever

  Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een van de acht universitaire medische centra van Nederland. Het LUMC heeft vijf kerntaken:

  • Patiëntenzorg
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Onderwijs
  • Opleiding
  • Bij- en nascholing.

  In het LUMC werken 7000 mensen. De patiëntenzorg richt zich voor een groot deel op topreferente zorg, de zorg die elders niet geboden kan worden. Daarnaast verzorgt het LUMC een breed pakket aan topklinische zorg, waaronder orgaantransplantaties, cardiovasculaire interventies en alle typen beenmergtransplantaties.

  Onderzoek in het LUMC is zowel fundamenteel als patiëntgebonden en op de zorg gericht. Een aanzienlijk deel van het onderzoek in het LUMC is gericht op de vertaling van fundamenteel onderzoek naar toepassing in de patiëntenzorg (from bench to bedside en vice versa). Een goed voorbeeld is het recentelijk geopende C.J. Gortercentrum, een van de wereldwijd toonaangevende centra op het gebied van MRI-onderzoek.

  Het C.J. Gortercentrum heeft de eerste 7Tesla MRI-scanner in Nederland in gebruik voor toepassing bij mensen. Het onderzoek in het LUMC zal zich onder andere richten op vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer, het beter begrijpen van migraine, onderzoek naar de energiehuishouding bij gezonde mensen en patiënten met diabetes, en het proces van veroudering. Belangrijke onderzoeksthema’s in het LUMC zijn: veroudering, neurowetenschappen, vascular medicine, infectieziekten en immunologie, immunotherapie bij kanker, regenerative medicine, oncogenetica, genetische epidemiologie en bio-informatica.

  Het LUMC verzorgt de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. De opleiding tot medisch specialist is tevens een kerntaak van het LUMC. In 27 specialismen worden medisch specialisten opgeleid in clusterverband met algemene ziekenhuizen in de onderwijs- en opleidingsregio. Ook de Boerhaavecommissie maakt onderdeel uit van het LUMC. Zij richt zich op het leveren van kwalitatief hoogwaardige nascholing, zowel postacademisch als post-HBO en -MBO.

Huidige vacatures:

 • LUMC heeft momenteel geen vacatures op Artsenvacaturebank.
  Naar boven