Radboudumc

Directe werkgever

  Het UMC St Radboud is een topkenniscentrum voor academische geneeskunde en gezondheidszorg. Kennis verbindt onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg en vormt het hart van onze organisatie. Vanuit ambitie en betrokkenheid geven ruim 8.500 medewerkers en 3.000 studenten inhoud aan de toekomst van gezondheidszorg en medische wetenschappen.

  Het Radboud is een universitair medisch centrum. Voor ons is de mens en zijn of haar kwaliteit van leven het vertrek- en eindpunt. Bij alles wat we doen. We bieden onze patiënten topklinische en topreferente zorg en hebben een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde.

  Het Radboudumc wil voorop lopen in, of een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten.

  Onze missie: 'To have a significant impact on healthcare'

  Deze missie verwezenlijken we door:

  • Het leveren van persoonsgerichte zorg (participatory en personalized healthcare)
  • Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit te leveren
  • Te participeren in duurzame professionele netwerken in de gehele keten
  • Doelmatig met onze middelen om te gaan.

Huidige vacatures:

 • Radboudumc heeft momenteel geen vacatures op Artsenvacaturebank.
  Naar boven