Afdelingshoofd Psychiatrie

    Wij zijn momenteel op zoek naar een geschikte kandidaat voor de positie van afdelingshoofd van de afdeling Psychiatrie, met daaraan verbonden een benoeming tot hoogleraar. Als afdelingshoofd zal van u worden verwacht dat u leiding geeft aan de subafdelingen Volwassenenpsychiatrie, Kinder- en Jeugdpsychiatrie (LUMC Curium) en de sectie Medische Psychologie.
  Naar boven